Odobenocetopsbetekenis: "Walvis Met Walrusgezicht"
dieet: carnivoor
grootte: 2,1 meter lang
gewicht: ongeveer 200 kilo
tijd: Plioceen
locatie: PeruEen kleine walvis met achterwaards gebogen slagtanden.
Deze walvis was uitgerust met ongeveer 25 centimeter lange slagtanden, bij de mannetjes echter, was de rechter slagtand uitgegroeid tot 1,35 meter lengte. Dit verschil geeft aan dat de mannetjes met elkaar vochten om de wijfjes, of dat de mannetjes met de langste slagtanden gewoon aantrekkelijker waren voor de wijfjes. Het is echter niet duidelijk waarom alleen de rechter slagtand zo uitgegroeid is, het gevolg is dat de walvis nu een assymetrisch lijf heeft.
Behalve deze slagtanden had Odobenocetops verder geen gewone tanden. Hij voedde zich met schelpdieren die hij de schelp uit zoog. Hij hield zich waarschijnlijk op bij de kust, en hield niet van open zee. En van de soorten Odobenocetops die zijn gevonden beschikte over een meloenvormig echolocatieorgaan, zoals de hedenhaagse dolfijnen.
Odobenocetops liep tijdens zijn leven gevaar voer te worden voor Megalodon. Tegenover de 16 meter lange reuzenhaai was Odobenocetops niet bestand, de slagtanden konden niet gebruikt worden als wapens. Hij beschikte echter over een scherp gezichtsvermogen, iets wat bij Megalodon (Altans, bij diens nauwe, nu nog levende verwant, de Witte Haai.) niet te bespeuren valt. Zag odobenocetops Megalodon van verre aankomen dan had hij een goede kans te ontsnappen.

©J.Kielen